สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  • ประกาศสำหรับนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 กันยายน 2562  รับหลักฐานตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 รับหลักฐานตั...
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2020 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 20...
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2563 พร้อมหรือยัง ?...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้สำเร็จการศ...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้สำเร็จการศ...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้สำเร็จการ...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้สำเร็จการศ...
  • บริการออนไลน์

  director4

Tel2

BannerAcademic

Banner1

Banner2

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

checo

TQF2

curriculum

MemoBorder