สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  • ประกาศสำหรับคณาจารย์
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work In...
กำหนดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 5
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการกำหนดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนก...
กรอบการพัฒนาหลักสูตรตามแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กรอบการพัฒนาหลักสูตรตามแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ....
เลื่อนกำหนดการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง เลื่อนกำหนดการส่งผลการเรียนภาคเรี...
กำหนดการส่งเกรดภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการส่งเกรดภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2...
  • บริการออนไลน์

  director4

Tel2

BannerAcademic

Banner1

Banner2

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

checo

TQF2

curriculum

MemoBorder