สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะต่างๆ ร่วมออกบูทจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

|     |
_|     |_
\        /
\     /
\ /

กำหนดการรับนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 :
โควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561
ดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร คลิก!

 

กำหนดการรับนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 : 
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 18 พ.ค. 61
ดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร คลิก!

 

รร.ทงโพธวทยา ๑๘๐๓๐๖ 0031

รร.ทงโพธวทยา ๑๘๐๓๐๖ 0067

รร.ทงโพธวทยา ๑๘๐๓๐๖ 0042

รร.ทงโพธวทยา ๑๘๐๓๐๖ 0049

รร.ทงโพธวทยา ๑๘๐๓๐๖ 0069