reg3 601

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียน ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดประกาศ