logoWeb

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง การยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียน

 

ให้นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 - 14 สิงหาคม 2561    ดาวน์โหลดประกาศ

 

และให้นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 1 -27  สิงหาคม 2561    ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ConfirmRegis1 61 Mon Fri

ConfirmRegis1 61 SAT SUN