โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019  รับสมัครระหว่างเดือนกันยายน - 16 พฤศจิกายน 2561 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือที่เว็บไซต์ http://admission.pkru.ac.th/ 

   ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

Page1

page10 1

page2

page3

page4

page5

page6

page7edit

page8

page9