มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) รับสมัครระหว่างเดือนตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือที่เว็บไซต์ WWW.PKRU.AC.TH

สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ : http://admission.pkru.ac.th/portfolio/

   ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

folio 8 10 61

page2