ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019" ประจำปีการศึกษา

interview2

 

 

   ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การแจ้งความจำนงเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”) โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019

   ดาวน์โหลดประกาศ