มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2562

 

    ดาวน์โหลดประกาศ

 OK direct pr

 

 

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 (ซื้อใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 125 )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

รายงานเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ : 0 7652 3094-7 ต่อ 7100 หรือ 080-891-2240