เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม "ดาวเรืองบานสะพรั่ง ถวายอาลัยพ่อภูมิพล" ร่วมปลูกดอกดาวเรืองจำนวน 4,000 ต้น อย่างคับคั่ง ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์

pr2

pr1

pr5

pr3

pr4