เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักฯ เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2560  ณ หอประชุมใหญ่ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา และถวายองค์กฐินสามัคคี ณ วัดหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 

01

02

03

04

05

06

06

07

08

09