โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG_6705
IMG_6706
IMG_6710
IMG_6712
IMG_6000
IMG_6478
IMG_6480
IMG_6486
IMG_6493
IMG_6508
IMG_6531
IMG_6552
IMG_6559
IMG_6566
IMG_6567
IMG_6568
IMG_6573
IMG_6583
IMG_6588
IMG_6597
IMG_6611
IMG_6614
IMG_6616
IMG_6618
IMG_6619
IMG_6628
IMG_6630
IMG_6635
IMG_6637
IMG_6638
IMG_6640
IMG_6648
IMG_6654
IMG_6657
IMG_6660
IMG_6663
IMG_6664
IMG_6675
IMG_6679
IMG_6682
IMG_6685
IMG_6688
IMG_6693
IMG_6699
IMG_6704