JA Mero - шаблон joomla Новости

เชิญทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition


arit

 

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เด็ดดูเทนเม้น จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายระเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

รายละเอียด :เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

ระยะเวลาการทดลองใช้ :ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เข้าใช้ได้ที่ URL : สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition