JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “อันดามัน สีสัน อาเซียน”


news 07 12 58

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “อันดามัน สีสัน อาเซียน”

ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทนักเรียน / นักศึกษา อายุ 15 - 25 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงาน

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

กติกาและหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด : ดาวน์โหลดกติกาและหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด