JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุด ปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS


opac

 

ขออภัยผู้ใช้บริการหอสมุดทุกท่าน ทางหอสมุดจะดำเนินการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2559 เป็นจำนวน 5 วัน เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ทั้งหมด ทางหอสมุดจึงจำเป็นต้องปิดการทำงานของระบบงานย่อย เช่น งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) ระบบงานวารสาร (Serials Control) รวมถึงฐานข้อมูลบทความวารสาร (Clas02) เป็นต้น