JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุด ปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS


opac

 

ขออภัยผู้ใช้บริการหอสมุดทุกท่าน ทางหอสมุดจะดำเนินการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัย หอสมุดจึงจำเป็นต้องปิดการทำงานของระบบงานย่อย เช่น งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) ระบบงานวารสาร (Serials Control) รวมถึงฐานข้อมูลบทความวารสาร (Clas02) เป็นต้น และจะเปิดใช้ระบบตามปกติในวันที่ 8 มีนาคม 2560