JA Mero - шаблон joomla Новости

DSC 0313 DSC 0319

DSC_0341 DSC_0338

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4-6, 12-14, 18-20 กรกฎาคม 2560 ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนำชมห้องสมุด (Library Tour) และ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุด ( Database ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต