JA Mero - шаблон joomla Новости

1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อหลวง เพื่อนำไปใช้ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย นำโดยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KsjP3dQvoODRzd1U2