JA Mero - шаблон joomla Новости

11-08-60111 08 602

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการ ภายในกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และร้อยมาลัยดอกมะลิ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KsjP3dQvoODRzd1U2