JA Mero - шаблон joomla Новости

11-08-603

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากรตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KsjP3dQvoODRzd1U2