JA Mero - шаблон joomla Новости

24 08 60

 

                หอสมุดได้เปิดมุมบริการใหม่ New Released สำหรับการแสดงหนังสือใหม่มีที่นั่งรับรองสำหรับการอ่าน และมุม Digital Corner ที่ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่สนใจ สามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด)

https://goo.gl/photos/Do8fRPHAZ6TVo8rM8