JA Mero - шаблон joomla Новости

01 09 60

               หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดแสดงหนังสือใหม่มุม New Released พร้อมทั้ง QR Code ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สนใจสามารถสแกนผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อดูรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม  ณ ลานชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด)