JA Mero - шаблон joomla Новости

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจศึกษาดูงานทางด้าน IT

05 10 60

             วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักเรียน นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าโครงการศึกษาดูงาน "ด้านเทคโนโลยี" โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากร ให้ความรู้ในการบริหารจัดการและรูปแบบทางด้านการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/GWhBtXdICYFTElFl1