JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

09 10 60

            วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกรรมการกำหนดคุณลักษณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตงาน โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักและ นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้อภิปรายและบรรยายขอบเขตงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/daT1avDIJwN4CHN93