JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตร อบรมการสร้างสื่อเสมือนจริง (AR)

21 10 601

หลักสูตร อบรมการสร้างสื่อเสมือนจริง (AR)

วิทยากร อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และอาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ.ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

แบบฟอร์มสมัคร : https://goo.gl/14shho
กำหนดการ : กำหนดการอบรมการสร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://training.pkru.ac.th