JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตร ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application

21 10 602

หลักสูตร ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application

วิทยากรโดย คุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ
ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ.ห้อง 721 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

แบบฟอร์มสมัคร : https://goo.gl/mNE9jD
กำหนดการ : กำหนดการอบรม Google-App-for-Education
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://training.pkru.ac.th