JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตร อบรมบุคลากรภาครัฐดิจิทัล (Digital officers)

21 10 603

หลักสูตร อบรมบุคลากรภาครัฐดิจิทัล (Digital officers)

วิทยากรโดย ดร. สุขสวัสดี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ณ.ห้อง 721 ตึก 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

แบบฟอร์มสมัคร : https://goo.gl/pfW8SK
กำหนดการ : กำหนดการอบรม Cloud-Application
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://training.pkru.ac.th