JA Mero - шаблон joomla Новости

เปิดอบรมหลักสูตร ค้นพบสูตรลับการขายของออนไลน์

01 11 601

เปิดอบรมหลักสูตร ค้นพบสูตรลับการขายของออนไลน์


วิทยากร 1.คุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์
2.คุณศรัณยา วงศ์ลงกา
3.คุณศวิษฐ์ วิภาคกิจอนันต์

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 13-14, 19-21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น.


สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


จำนวนผู้เข้าอบรม รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น
แบบฟอร์มสมัคร : https://goo.gl/oKzzYn
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.pkru.ac.th