JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ แบบ Open Source

06 11 60

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรอบรม การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ แบบ Open Source นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และอาจารย์ ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร ดร. สุขสวัสดี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ระหว่าง วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ณ.ห้อง 721 ตึก 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/K5OzhMYAGeNAxIld2