JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรม ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application


13 11 60

             

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรอบรม ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และอาจารย์ ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร คุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ ระหว่าง วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ.ห้อง 721 ตึก 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/PJR3WzY7Vqdf5tY33