JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับและตอบข้อซักถามหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 11 602

             ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/QWUeHooTXhHZ7TXx1