JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 11 60

         

             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อหาข้อชี้แจงและติดตามการดำเนินงานของสำนัก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Wx68oFAeqz37WoMJ2