JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ค้นพบสูตรลับ การขายของออนไลน์”

20 12 60

               

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ค้นพบสูตรลับ การขายของออนไลน์” โดยมีวิทยากร คุณศวิษฐ์ วิภาคกิจอนันต์ ระหว่าง วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/oFA33gcyEn8pIKAy1