JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการฯ แต่งกายผ้าพื้นเมือง

19 01 61

     

             วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใจร่วมกันแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรของสำนัก เพื่อรณรงค์ให้ทุกๆ สำนัก หน่วยงาน สถานราชการ ร่วมกันแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาติ สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการแต่งกาย ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/uJz8fAB0EZZP4W0v1