JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตรอบรมการสร้างสื่อเสมือนจริง (AR) รุ่น 2

20 01 61

 

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรม การสร้างสื่อเสมือนจริง (AR) รุ่น 2 โดยมีวิทยากร อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และอาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ระหว่าง วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/3bGNTeC2xElWP6403