JA Mero - шаблон joomla Новости

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรเข้าอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (EBSCO)"

23 01 6123-01-611.bmp - 77.69 kB

 

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท EBSCO Information service ประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (EBSCO)" เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการเขียนผลงานวิชาการ

             สำนักวิทยบริการฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (EBSCO)" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lab ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งแบบตอบรับเข้าอบรมผ่านคิวอาร์โค้ดหรือสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 063-1942615 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป