JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมโครงการการจัดการความรู้ (KM)

26 01 613

 

              เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมในโครงการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการเลือกหนังสือมีชีวิตและการเผยแพร่ในยุคดิจิตอล เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรได้มีทักษะ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) โดยมีวิทยากร ดร. อมรรัตน นาคะโร พร้อมทั้งผู้บริหารของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mXWAmJmIRw45orjA3