JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการอบรม เรื่องกลยุทธ์ PR ยุคโซเซียล

27 01 61

               

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรม เรื่องกลยุทธ์ PR ยุคโซเซียล นำโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร.พิทา จารุพูนผล โดยมีวิทยากร อาจารย์ชีพธรรม คำวิเศษณ์ จาก Team Digital ระหว่าง วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ze7MhROv4YQAJKJK2