JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสำนักงาน

06 02 61

 

               วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสำนักงาน" เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนัก นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Refreshing room ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/paDRz3xKCk6OmI0m2