JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตรอบรม ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application รุ่น 2

19 02 61

 

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรอบรม ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google Application รุ่น 2 นำโดย อาจารย์ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร คุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ ระหว่าง วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม