JA Mero - шаблон joomla Новости

สัมมนา เรื่องการบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

20 02 61

 

              เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักได้เข้าร่วมสัมนา นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล เป็นประธานเครือข่ายและวิทยากรร่วม ในการประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมเครือข่ายครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปีถัดไป ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/cvn77yMhMaoZlVIo2