JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

21 02 61

 

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ทั้งนี้ในการอบรมฐานข้อมูล อาจารย์พรทิพย์ งานสกุล ได้เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLis, proquest ,academic search , E-book , EBSCO Discovery Service , Opac Search ฐานข้อมูลวิจัยและ วิทยานิพนธ์ มรภ.ภูเก็ต และคำสำคัญในการสืบค้น KM จำนวน 15 คน ณ ห้อง Refreshing room ชั้น 2 ตึกเก่าหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/4GMlwpER5JGUHmkw1