JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติ

23 02 611

 

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KVA เพื่อใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ และเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายเสียหาย

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับมอบงานโดยการตัดกระแสไฟฟ้าของอาคารฯ ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป