JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการฯ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคาร 7 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ

13 03 61

           

             ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคาร 7 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายเสียหาย

             สำนักวิทยบริการฯ ขอปิดบริการอินเตอร์เน็ต ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น.เป็นต้นไป จึงขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย