JA Mero - шаблон joomla Новости

หลักสูตรอบรมการใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน

17 03 61

 

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรม การใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับประชาชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อสามารถพัฒนาตนเองด้านเรียนรู้เครื่องมือ Klout ,การจัดการ friend, e-mail, contact สำหรับลูกค้า การทำร้านค้าออนไลน์บน Social Network รวมถึงการสร้างPage การสร้างกลุ่มใน Facebook การปรับปรุงการโพสและการขาย นำโดย อาจารย์ธนกฤษ จันทร์แสง และ อาจารย์กุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว และ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ระหว่าง วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/cvburbSAIaNVbq0S2