JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.บริเวณโดยรอบหอสมุด

02 04 61

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสำนัก ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารบรรณราชนครินทร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/PcmDm47Ns1og5p1G3