JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดบริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

03 04 611

 

             เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคาร 7 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายเสียหาย

             ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดบริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราวในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.00 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน