JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุดปิดบริการหนังสือบริเวณชั้น 2 ตึกใหม่

03 04 612

 

              เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการขัดพื้นทำความสะอาด บริเวณชั้น 2 หอสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์

           ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดบริการหนังสือบริเวณชั้น 2 หอสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน