JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งปิดบริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

05 04 61

 

         เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคาร 7 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายเสียหาย

         ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดบริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราวในวันอังคารที่  9 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.00 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน