JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้


arit

 

หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ โดยเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน - กันยายน 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615


 

หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete ประกอบด้วยฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน - กันยายน 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615